1 | 2 | 3

Wdmuchiwanie kabli światłowodowych

Ze względu na swoją specyfikę kabel światłowodowy nigdy nie jest układany bezpośrednio w ziemi czy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej. Wykorzystuje się w tym celu rurę wtórną, najczęściej z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) o średnicy 40mm lub 32 mm. Można ten kabel do rury wtórnej wciągnąć linką lub włóknem szklanym, przy użyciu siły rąk ludzkich lub małą wciągarką. Jednakże ta technika niesie w sobie bardzo duże niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla i jest bardzo rzadko stosowana. Standardem od wielu lat jest wprowadzanie kabla przy użyciu sprężonego powietrza, czyli popularnie mówiąc „wdmuchiwanie”.

Technologia ta wymaga niezbędnego osprzętu. Najważniejsza jest wdmuchiwarka, która pozwala wprowadzać kabel do rury HDPE za pomocą sprężonego powietrza. Używany w tym celu kompresor charakteryzuje się dużą wydajnością i ciśnieniem roboczym. Wydajność bezpośrednio wpływa na odległość wdmuchiwania kabla światłowodowego. Również jakość powietrza ma duże znaczenie. Zaolejone i ciepłe powietrze spowoduje zmniejszenie dystansu wdmuchiwanego kabla światłowodowego. Przy wdmuchiwaniu światłowodów wykonujemy:
- kalibrację kanalizacji

- próbę ciśnieniową
- próbę szczelności

kanalizacji teletechnicznej HDPE 32 i 40mm.

 

certyfikat ms   certyfikat lp

 

 

 

kret3