1 | 2 | 3

Spawanie kabli światłowodowych

Spawanie światłowodów to proces łączenie włókien światłowodowych poprzez przetopienie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie łączenia i końcowe wygrzanie spawu w celu wyeliminowania naprężeń. Zespawanie włókna światłowodowe chroni się za pomocą osłonki spawu, a całość montuje się w mufie lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej. Każdy wykonany spaw musi zostać sprawdzony. Wykonujemy wówczas pomiary światłowodów reflektometrem.

Prace nasze wykonujemy spawarkami światłowodowymi FUJIKURA. Monterzy posiadają szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikatami i szkoleniami, ale przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem w branży. Podczas spawania wykonujemy również pomiary światłowodów reflektometrem. 

swiat3